• Fertiggestellt

    fertiggestellt – Vertaling naar Nederlands – … Vertalingen in context van "fertiggestellt" in Duits-Nederlands van Reverso Context: fertiggestellt wurde fertiggestellt – Vertaling Duits-Nederlands Naar andere talen: • fertiggestellt > EN • fertiggestellt > ES • fertiggestellt > FR fertiggestellt werden…